گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
توصیه های مسافرتی

 

* تذکر مهم در مورد مقررات گمرکی مربوط به زیور آلات (طلا و نقره) همراه مسافرانِ ورودی به هند :

مسافری که بیش از یک سال در خارج از هند اقامت داشته است، به هنگام بازگشت و ورود به هند برای حمل طلا و نقره به عنوان زیورآلات حداکثر به میزان 20 گرم (معادل 50 هزار روپیه یا 770 دلار) برای آقایان و 40 گرم (معادل 100 هزار روپیه یا 1530 دلار) برای خانم ها به عنوان همراه مسافر مجاز خواهد بود.  داشتن بیش از این میزان طلا و نقره همراه مسافران ورودی در مبادی فرودگاهی و سایر مرزهای ورودی به هند با ریسک ضبط و توقیف طلای همراه، زندانی و جریمه شدن مسافر همراه خواهد بود.

 

 

 

قوانین بار و اشیاء همراه مسافران ورودی به هند

 

دولت مرکزی هند بنابر اختیارات محوله خود طبق بند 70 قانون 1962 گمرک و به منظور جایگزین قوانین 1998 بار مسافران، مقررات جدیدی را به شرح ذیل معرفی می نماید:

 

1 .  عنوان کوتاه و مقدمه:

 (1) این مقررات را می توان «مقررات 2016  بار و اشیاء مسافران» معرفی کرد.

(2) این مقررات از تاریخ 1 آوریل 2016 (برابر با 13 فروردین 1395) قابل اجرا می باشند.

 

2 .  تعاریف:

(1) در این مقررات، «بند الصاقی» به معنی بند اضافه شده به مقررات می باشد.

(2) «خانواده» شامل کلیه افرادی می گردد که در یک مکان سکونت دارند و بخش گروه اجتماعی داخلی را تشکیل می دهند.

(3) «طفل» به معنای کودکان زیر 2 سال می باشد.

(4) «مقیم» به فردی گفته می شود که دارای گذرنامه ای معتبر و صادره بر اساس مصوبات قانون 1967 گذرنامه ها [قانون اساسی هند] بوده و معمولاً در هند سکونت دارد.

(5) «جهانگرد» به فردی گفته می شود که معمولاً در هند اقامت ندارد و به قصد اقامت کمتر از شش ماه در مدت 12 ماه و با اهداف غیرمهاجرتی وارد کشور هند می شود.

(6) «اشیاء شخصی» به اشیاء روزمره  و مورد نیاز به غیر از زیورآلات گفته می شود.

 

3.  مسافرانی که از کشورهایی به غیر از نپال، بوتان و یا میانمار وارد هند می شوند:      

بارها و اشیاء شهروندان هندی یا اتباع خارجی مقیم هند و یا جهانگردان هندی الاصل (به غیر از اطفال) که از کشورهایی به غیر از نپال، بوتان و یا میانمار وارد هند می شوند، بدون پرداخت عوارض، ترخیص می گردد، مشروط براینکه که:

الف) اقلام بار آنها شامل اشیاء شخصی مصرفی و سوغات باشد و یا

ب) اقلامی که در بند الصاقی شماره 1 قید نشده اند، حداکثر به ارزشی معادل 50 هزار روپیه (770 دلار)[1] به همراه مسافر یا  به عنوان بار، مجاز می باشد.

اگر گردشگر خارجی طفل نباشد، بارها و اشیاء وی ترخیص می گردد، مشروط بر اینکه:

الف) اقلام بار آنها شامل اشیاء شخصی، مصرفی و سوغات باشد و

ب) اقلامی که در بند الصاقی شماره 1 قید نشده اند، حداکثر تا ارزشی معادل 50 هزار روپیه (770 دلار) به همراه مسافر یا  به عنوان بار مجاز می باشد.

همچنین در صورتیکه مسافر طفل باشد، تنها برای اشیاء شخصی ترخیص بدون پرداخت عوارض صادر می گردد.

توضیح: کمک هزینه رایگان مسافرین تحت این ضابطه قابل تخصیص به سایر مسافران نمی باشد.

 

4. مسافرانی که از کشورهای نپال، بوتان و یا میانمار وارد هند می شوند:-کالا و اشیاءشهروندان هندی، یا شهروندان خارجی مقیم هند و یا گردشگرانی، که از کشورهای نپال، بوتان و یا میانمار وارد هند می شوند در صورتیکه طفل نباشند بدون پرداخت عوارض ترخیص می گردند، مشروط بر اینکه:

الف) اقلام بار آنها شامل اشیاء شخصی مصرفی و سوغات باشد و

ب) اقلامی که در بند الصاقی شماره 1 قید نشده اند، حداکثر تا ارزشی معادل 50 هزار روپیه (770 دلار) به همراه مسافر یا  به عنوان بار مجاز می باشد.

همچنین در صورتیکه مسافر طفل باشد، تنها برای اشیاء شخصی ترخیص بدون پرداخت عوارض صادر می گردد.

درصورتیکه مسافر از مسیر زمینی وارد کشور هند شود، تنها برای اشیاء شخصی ترخیص بدون پرداخت عوارض صادر می گردد.

توضیح: کمک هزینه رایگان مسافرین تحت این ضابطه قابل تخصیص به دیگر مسافران نمی باشد.

 

5 . زیورآلات:مسافری که بیش از یک سال در خارج از هند اقامت داشته است،به هنگام بازگشت حق حداکثر حمل 20 گرم زیورآلات و یا حداکثر به ارزشی معادل 50 هزار روپیه (770 دلار)برای آقایان و حمل حداکثر تا وزن 40 گرم زیورآلات و حداکثر ارزشی 100هزار روپیه ( 1530 دلار) برای بانوان را خواهد داشت.

 

6 . انتقال اقامت: (1) فردی که در خارج از هند مشغول به کار است و یا در حال تغییر محل اقامت خود به هند می باشد، و مشمول شرایط بند سوم و یا بند چهارم این آیین نامه باشد، هنگام بازگشت به هند علاوه بر حقوق مذکور در بندهای متبوع، حق حمل اشیاء قید شده در ستون دوم جدول فهرستی ذیل، مشروط به شرایط معین شده در ستون سوم را بدون پرداخت عوارض خواهد داشت.

 

(2) شرایط مذکور در ستون سوم جدول فهرستی ذیل با در نظر داشتن ستون چهارم قابل عفو می باشد.

مدت زمان اقامت در خارج از هند

اقلام قابل حمل بدون پرداخت عوارض

شرایط

معافیت

ستون اول

ستون دوم

ستون سوم

ستون چهارم

 

 

 

از 3 ماه تا 6 ماه

لوازم شخصی و لوازم منزل به غیر از اقلام قید شده در بند الصاقی -1 و یا بند الصاقی -2 اما تعیین شده در بند الصاقی -3 حداکثر به ارزش کلی 60 هزار روپیه (923 دلار)

 

 

 

مسافر هندی

 

 

 

 

 

از 6 ماه تا 1 سال

لوازم شخصی و لوازم منزل به غیر از اقلام قید شده در بند الصاقی -1 و یا بند الصاقی -2 اما تعیین شده در بند الصاقی -3 حداکثر به ارزش کلی 100 هزار روپیه (1538 دلار)

 

 

 

 

مسافر هندی

 

حداقل اقامت یک ساله در خارج از هند در طول 2 دو سال گذشته

لوازم شخصی و لوازم منزل به غیر از اقلام قید شده در بند الصاقی -1 و یا بند الصاقی -2 اما تعیین شده در بند الصاقی -3 حداکثر به ارزش کلی 200 هزار روپیه (3076 دلار)

مسافر هندی منوط به عدم دریافت این تخفیف در سه سال قبلی

 

 

 

 

حداقل اقامت 2 سال یا بیشتر در خارج از هند

لوازم شخصی و لوازم منزل به غیر از اقلام قید شده در بند الصاقی -1 و یا بند الصاقی -2 اما تعیین شده در بند الصاقی -3 حداکثر به ارزش کلی 500 هزار روپیه (7692 دلار)

 

 

 

 

 

 

 

الف) حداقل اقامت 2 ساله در خارج از هند، فوراً پیش از تاریخ ورود مسافر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) کل مدت اقامت در هند برای بازدید کوتاه در طول 2 سال گذشته نباید از 6 ماه بیشتر شود 

ج) مسافر از این امتیازات در 3 سال گذشته دست نیافته است

برای شرایط الف) معاون رئیس و یا دستیار رئیس بخش گمرک می تواند مسافر را عفو نمایند در صورتیکه بازگشت مسافر:

1- به دلیل دریافت مرخصی پایان کار و یا مرخصی تعطیلات باشد.

2- به هرگونه دلایل و شرایط ویژه ای که مسافر به صورت کتبی اشاره کرده باشد.

 

برای شرایط ب) رئیس کل بخش گمرک و یا رئیس کمیساریای بخش گمرک می تواند در شرایط ویژه ای که مسافر به صورت کتبی اشاره کرده باشد، بازدیدهای کوتاه مدت بیش از 6 ماه را عفو نماید.

 

 

 

7 . ارز خارجی:واردات و صادرات ارز خارجی (غیر از روپیه هند)  تحت این مقررات، با استناد به ضوابط مقرراتی مدیریت ارز خارجی 2005 (صادرات و واردات ارز) و ابلاغیه های صادره ذیل انجام خواهد شد.

 

8 . شرایط مربوط به بارهای بدون مصاحب (بارهای جامانده در مبادی مسافرتی):این قوانین، مشمول بارها و چمدان های بدون مصاحب می گردد، باستثنای مواردی که مشخصاً از این دسته حذف شده باشد.

در صورت جاماندن بارهای مسافر در مبادی خارج از کشور هند، معاون رئیس بخش گمرک و یا دستیار رئیس بخش گمرک می تواند با تحویل بارها به مسافر موافقت نماید مشروط بر اینکه بارها ظرف یک ماه از زمان ورود مسافر به مقصد در هند ارسال شود.

در صورتی که بارها پیش از ورود مسافر (مصاحب بار) به مقاصد ورودی در هند ارسال شود، معاون رئیس بخش گمرک و یا دستیار رئیس بخش گمرک می تواند با تحویل بارها به مسافر موافقت نماید مشروط بر ثبت کتبی علل تاخیر حضور مسافر و عدم تجاوز مدت زمان ورود مسافر از دو ماه یا مدت زمانی مشابه (حداکثر یک سال بنا بر تشخیص مسئولین فوق الذکر )  و توجیه مسئولین مذکور مبنی بر شرایط خاص مسافر مانند ابتلای ناگهانی به بیماری خاص یا وقوع فجایع طبیعی و یا شرایط خاص دیگری که منجر به وقوع اختلال در برنامه مسافرت وی گشته و مسافر ملزم به تغییر برنامه مسافرت خود گشته است.

 

9 . اعمال مقررات مذکور به اعضای خدمه (هواپیما، کشتی و غیره)(1) این مقررات به اعضای خدمه ی هواپیما، کشتی و غیره و ورود بارهای آنها در زمان پایان ماموریت نیز مشمول می گردد.

در صورتی که بارها شامل کالاهایی بجز از اقلام مذکور در بند یک باشند، اعضای خدمه می توانند اقلامی مانند شکلات، پنیر، لوازم آرایش و سایر اقلام خُرد جهت مصارف شخصی و یا خانوادگی را حداکثر به ارزش 1500 روپیه (23 دلار) حمل کنند.

 

بند الصاقی -1

(رجوع به بند 3، 4 و 6)

1. سلاح گرم

2. خشاب تسلیحات گرم بالغ بر 50 قبضه

3. سیگار بیش از 100 نخ، سیگار برگ بیش از 25 نخ و یا تنباکو بیش از 125

4. مشروبات الکی بالغ بر 2 لیتر

5. طلا و نقره در هر حالتی به غیر از زیورآلات

6. تلویزیون های مسطح اعم از ال سی دی، ال ای دی و پلازما

 

بند الصاقی -2

(رجوع به بند 6)

1. تلویزیون رنگی

2. سیستم سینمای خانگی یا هوم تئاتر

3. ماشین ظرف شویی

4. یخچال با ظرفیت بیش از 300 لیتر یا مشابه

5. فریزر

6. دوربین فیلمبرداری و یا لوازم مشابه ترکیبی  مانند دوربین فیلم برداری به همراه

          الف) گیرنده تلویزیونی یا ریسیور

          ب) دستگاه ضبط و پخش صوت

          ج) دستگاه پخش تصاویر ویدئویی

7. نوار فیلم 35 میلی متری 

8. طلا یا نقره، طلا و نقره در هر حالتی به غیر از زیورآلات

 

بند الصاقی -3

(رجوع به بند 6)

1. دستگاه ضبط ویدئو، پخش کاست ویدئویی، گیرنده تلویزیونی ماهواره (ریسیور) یا دستگاه وی سی دی پلیر،

2. دی وی دی پلیر

3. سیستم پخش صوتی

4. کولر

5. مایکروفر

6. دستگاه واژه پرداز

7. دستگاه نمابر 

8. دستگاه فوتوکوپی

9. ماشین لباش شویی

10. اجاق گاز ال پی جی و یا پلوپز

11. رایانه های شخصی

12. لپ تاپ (نوت بوک)

13. یخچال با ظرفیت بالغ بر 300 لیتر و یا حجم مشابه

 

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مومبای

آدرس :

 SWAPNALOK, FIRST FLOOR 47 LAXMIBAI JAGMOHANDAS ROAD (Nepeansea Road) MUMBAI 400026 INDIA

کدپستی :

کد کشور و محل : 22 0091

تلفن نمایندگی : 66887070

تماس با بخش دانشجویی: 129- 127

تماس با بخش سجلات و احوال شخصیه 129

تماس با بخش گذرنامه : 128

شماره تلفن تماس اضطراری با بخش کنسولی: 9819844221

نمابر: 23637002 / 23694666

آدرس سایت :  mumbai.mfa.ir

پست الکترونیکی سرکنسول :  cg.mum@mfa.gov.ir

پست الکترونیکی سرکنسولگری :  iranconsulate.mum@mfa.gov.ir

پست الکترونیکی بخش کنسولی :  mum.consulate@mfa.gov.ir

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران